BREZZA MARINA
BED & BREAKFAST


Agleb fuq il-layout tal-SmartPhone
   
   
 

Pozzallo

Pozzallo huwa villagg mifrux fuq zewg kilometri fil-bahar Mediterran, ezattament fuq il naha tax-Xlokk ta’ Sqallija.
L-attrazzjoni principali ta’ dan il-post huma iz-zewgt bajjiet kbar b’ramel fin u dehebi.
Il-bajja msejha Raganzino hija ideali ghal dawk li jhobbu l-kwiet u minnha tista tammira
l-karatteristici sbieh tal-kastell Di Martino li jiddomina din il bajja pittoreska li hija mamra b’postijiet ta’ rikreazzjoni fosthom stabbilimenti ta’ l-ikel, bottegini u diversi servizzi utili ohra.
Il bajja msejha Pietrenere hija mghammra b’parkegg kbir ghal karrozzi kif ukoll zona ghal giri bir-roti.
Apparti dawn, hemm ukoll ammont kbir ta’ stabilimenti ta l-ikel u hwienet b’affarijiet tal-bahar.
Pozzallo(
fil-provinċja ta 'Ragusa) ilu jircievi il-premju prestiggjuz tal Bandiera Blu mill-2002.
Dan il-premju jinghata lil iktar bajjiet nodfa u mghammra gewwa l-Italja.
Dan il-villagg ckejken joffri ammont konsiderevoli ta lukandi, u akkomodazzjonijiet.
Ghal dwak li jixtiequ jigu jqattghu il-vaganzi taghhom hawn mal-familja jistghu jaghzlu anke djar ta’ villegjatura.
Minn hawn tista tiehu ukoll wiehed mill-vjaggi organizzati tajjeb li jiehu siegha u nofs lejn il-gzira ta’ Malta, il-gzira tal-Kavallieri, bil-catamaran.
Fix-xhur tas-sajf f’Pozzallo jkunu organizzati diversi loghob bil-ballun u klassijiet taz-zfin bhal Latin American u ohrajn.


Noffru servizz b'xejn ta' transport mill-port sal-B&B u lura.

 

 

 
B&B autorizzato dall' A.A.P.I.T.
(Azienda Autonoma Provinciale per l'Incremento Turistico)


 
 
   
 
 


Bandiera Blu


Bandiera Verde