BREZZA MARINA
BED & BREAKFAST


Agleb fuq il-layout tal-SmartPhone
   
   


San Gwann il-Battista

Ic-celebrazzjoni ta’ San Gwann il-Battista – Patrun tal-belt ta’ Pozzallo u protettur tal-bahhara u l-emigranti – tigi celebrata fl’24 ta’ Gunju u huwa avveniment religjuz importanti hafna, li ukoll jinawgura l-bidu tas-sajf f’Pozzallo.

Matul ic-celebrazzjoni huwa possibli li tiddistingwi zewg avvenimenti importanti:
L-ewwel wahda hija l-purcissjoni bil-bahar fejn hafna dghajjes, b’hafna fidili abbord, akkumpanjati bl-immagini ta’ San Gwann u t-tieni purcissjoni fit-toroq tal-belt fl’24 ta’ Gunju, b’filghaxija jsir il-loghob tan-nar, ma’ dan kollu matul il-gimgha fit-toroq tal-belt, ikun hemm numru ta’ bejjiegha fl-okkazzjoni tal-fiera tal-gelat.