BREZZA MARINA
BED & BREAKFAST


Agleb fuq il-layout tal-SmartPhone
   
   


L-Ghid il-Kbir

Il-ġimgħa mqaddsa hija avveniment reliġjuż importanti ħafna għan nies li jgħixu f’Pozzallo.

Fil-jum ta’ l-Għid il-Kbir, Ix-xbieha tal-Madonna tingar f’purċissjoni got-toroq prinċipali tal-belt. Huwa possibbli li wieħed jara l-istatwa ta' Kristu tiela s-sema, fejn iz-zewg statwii jintaqu ma’ xulxin waqt il-purċissjoni.

Dan l-avveniment magħruf bħala "Maronna Vasa Vasa" - "VASA" hija kelma djalettali "BEWSA" - għaliex, fil-mument tal-laqgħa, iż-żewġ statwi joqorbu vicin xulxin ishom ser jitbewsu.